El teu consum ajuda a l'economia per la República catalana?
Descobreix-ho!
prem RETORN
La teva puntuacio és de {{var_score}}
0-40 Segur que amb un cop de mà, quatre consells i una mica de voluntat, aconseguiràs fer un consum estratègic i responsable. Ara, connecta’t a la República catalana!

Inscriu-te a www.consumestrategic.cat
i connecta’t a la República catalana!

Comparteix el teu resultat a les xarxes:
torna-hi!
prem RETORN
La teva puntuacio és de {{var_score}}
40-60 Progresses adequadament, però encara hi pots fer més. Has fet el primer pas: voler fer el pas. Ara, només has de començar a posar-t’hi. Nosaltres t’ajudem!

Inscriu-te a www.consumestrategic.cat
i connecta’t a la República catalana!

Comparteix el teu resultat a les xarxes:
torna-hi!
prem RETORN
La teva puntuacio és de {{var_score}}
60-120 Enhorabona, ets un consumidor responsable. Amb molts com tu, aconseguirem fer una República amb empreses arrelades al territori i allunyades dels oligopolis.

Inscriu-te a www.consumestrategic.cat
i connecta’t a la República catalana!

Comparteix el teu resultat amb els teus contactes:
torna-hi!
prem RETORN